Refine your search

Your search returned 34 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
FTA ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจการค้า

by กระแส ธารตะวัน.

Source: โลกสีเขียวMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
ไทยกับเขตการค้าเสรี ระดับทวิภาคี

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
จุดเปลี่ยนอุตฯยานยนต์ไทย/โลก สิ้นยุคกำแพงภาษีหลังเปิดเอฟทีเอ.

by เมร. ชุ้ง.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

4. Journal article
นักธุรกิจแนะรัฐเปิดข้อมูลลดแรงต้านเอฟทีเอสหรัฐ

by ทิฆัมพร ศรีจันทร์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ทำไมเอฟทีเอถึงน่ากลัว ไขปม IPR กับอธิปไตยประเทศไทย

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
WTO' กับ 'FTA' สู่ยุคเปลี่ยนตลาดการค้าโลก.

by วิทวัส รุ่งเรืองผล.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

7. Journal article
FTA กรอบอาเซียน ช่วยดึงดูด FDI … ไทยเผชิญการแข่งขัน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
ความตกลงด้านการลงทุนในเอฟทีเอ ไทย - สหรัฐ : ก้าวหนึ่งของความพยายามในการสร้างข้อตกลงพหุภาีคีด้านการลงทุน.

by จักรกฤษณ์ ควรพจน์.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

9. Journal article
ชุติมา บุณประภัศร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
Asia drags down the Free Trade cause.

by Rushford, Greg.

Source: Far Eastern Economic ReviewMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Publisher: 2550 [2007]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
เอฟทีเอไทย-สหรัฐเดินหน้า ปลาใหญ่จะกินปลาเล็ก

by เบญจา ศิลารักษ์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
เอฟทีเอ ทำไมต้องคัดค้าน.

by กองบรรณาธิการ (ฉลาดซื้อ).

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
สอท.ห่วงเปิดเอฟที 10 ชาติมหาอำนาจกระทบหนักภาคอุตสาหกรรม

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
มหกรรมจัดทำ FTA, one way ticket to the blues.

by กลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
การเจรจาจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี : การวิเคราะห์เหตุผลเชิงทฤษฎีเกมส์ (Game Theory) (ตอน 1-2).

by มาส ตันหยงมาศ | จุฑาทอง จารุมิลินท.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: View online article | View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305