Your search returned 4 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ทำเกษตรแบบพอเพียงสร้างความสมดุลสู่ธรรมชาติ.

by มนตรี บุญจรัส.

Source: ประชาคมท้องถิ่น Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2016]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
ยาฆ่าหญ้า 'พาราควอต' กับทางออกที่สังคมยังสับสน!!.

by มนตรี บุญจรัส.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2561 [2018]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (3) :

3. Journal article
ส่องภาคเกษตรเวียดนามแล้วย้อนมองไทย.

by มนตรี บุญจรัส.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2561 [2018]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (3) :

4. Journal article
น้ำท่วมภาคใต้ใส่ใจปัญหาพืชเศรษฐกิจหลังน้ำลด.

by มนตรี บุญจรัส | กองบรรณาธิการ (วารสารประชาคมท้องถิ่น).

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305