Refine your search

Your search returned 46 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
หอการค้าไทย ชี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้น.

by บรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

2. Journal article
ธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553.

by บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ.

Source: Thailand insuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

3. Journal article
วิกฤตเศรษฐกิจ-การเมือง กระตุ้นประกันชีวิต 6 เดือนโต 15%

Source: Thailand InsuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

4. Journal article
ประกันวินาศภัย 5 เดือน/52 10เจ้าเดิม ครองแชร์เกินครึ่ง.

Source: Thailand InsuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

5. Journal article
การเปลี่ยนแปลงคือการไม่เปลี่ยนแปลง (ตอนแรก)

by สรณ์ จงศรีจันทร์.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
จีดีพีไตรมาส 3 ขยับที่ -2.8% ยอดผลิตรถเพิ่มรับเศรษฐกิจฟื้น.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
การค้าไทยในภาวะฝืดเคือง.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2498-.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
กรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

9. Journal article
อึด ฮึด สู้ คาถาฝ่าวิกฤติปี 52.

by ศรีสุภา มีวงษ์.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
คำทำนาย 2009 จากลูกแก้ววิเศษ My 2009 Crystal Ball.

by ธีระ ภู่ตระกูล.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
ปีหน้าจะรอดหรือ.

by สุนันท์ ศรีจันทร์ทรา.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
กองทุนรวมครึ่งปีหลังแข่งขันดึงเงินออมกระหน่ำ.

by ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: Thailand InsuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

13. Journal article
รายงานสภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบต่อภาคธุรกิจ

by ธนิต โสรัตน์.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
วิกฤตเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาภาครัฐ.

by ชลิต ลิมปนะเวช.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน.

by บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ.

Source: Thailand insuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305