Your search returned 7 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ธปท.ปรับเพิ่มประมาณการเงินเฟ้อ...แต่ยังคงต้องติดตามว่า อัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นได้มากน้อยเพียงใด.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
รายได้รัฐโตสวนกระแสเศรษฐกิจคลังเชื่อคนกล้าจับจ่ายใช้สอยเพิ่ม.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
สัมภาษณ์พิเศษ ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ แบงก์กสิกรไทย.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
กลยุทธ์ผ่าทางตันเศรษฐกิจหลังวิกฤตการเงินโลก.

by กองบรรณาธิการ (ส่งเสริมเทคโนโลยี).

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552-2553 [2009-2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
กลยุทธ์ผ่าทางตันเศรษฐกิจหลังวิกฤตการเงินโลก.

by สมชาย สกุลสุรรัตน์.

Source: For QualityMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

6. Journal article
เศรษฐกิจไทยในทัศนะนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลก.

by ศิริเพ็ญ ก่องแก้วรัศมี.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
HR กับการจัดการเปลี่ยนแปลงองค์การในภาวะวิกฤติ.

by อภิชัย ศรีเมือง.

Source: วารสารการบริหารฅนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305