Your search returned 9 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ดัชนีต้นทุนทางการเงินภาคธุรกิจ (FCI) เดือน ก.ย.53...ยังส่งสัญญาณบวก สวนทางกับต้นทุนการดำเนินงานอื่นที่โน้มสูงขึ้น.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
กนง.เทน้ำหนักให้ความเสี่ยงทางการเมือง...คงดอกเบี้ยที่ 1.25%

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
การประชุม 10 ส.ค. : คาดเฟดคงดอกเบี้ย ท่ามกลางการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
แม้กนง.คงดอกเบี้ยที่ 1.75%...แต่ดอกเบี้ยไทยยังอยู่ในวัฏจักรขาขึ้น เพื่อดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
กนง.ส่งสัญญาณชัด...แนวโน้มดอกเบี้ยไทยเป็นขาขึ้น.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
ดัชนีต้นทุนทางการเงินภาคธุรกิจ (FCI) เดือน ส.ค.53: ฟื้นตัวขึ้นตามคาด.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
นโยบายอัตราดอกเบี้ยไทย ... น่าจะมาถึงจุดเปลี่ยนทิศ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นของธนาคารพาณิชย์ไทยเริ่มต้นขึ้นแล้ว.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
ทิศทางหุ้นกู้ภาคเอกชนในช่วงครึ่งหลังของปี 2553 : ได้อานิสงส์จากความต้องการลงทุนที่ยังอยู่ในระดับสูง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305