Your search returned 2 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
หักหอกให้เป็นดอกไม้...!วาทะแห่งวิถีของสุภาพสตรีหลากสีสัน...ณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
เค้นตัวตน...ค้นชีวิต! นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา...ราชาความสำเร็จผู้ "คิดต่าง" แต่ไม่ "นอกกรอบ"

by ฉัตรชัย ทิมกระจ่าง.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305