Refine your search

Your search returned 173 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ช้า-ช้าพร้าสักเล่มก็ไม่ได้

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
วิกฤตแก้รัฐธรรมนูญเมื่อ เทพ ไร้เดียงสา พญามาร ก็ผยอง กองบรรณาธิการ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: No items available :

3. Journal article
การแก้ไขรัฐธรรมนูญภารกิจร่วมนักการเมือง

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

4. Journal article
นายชวนต้องลด ความดื้อรั้น เพื่อแก้วิกฤตทางการเมือง

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

5. Journal article
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญรสช.กับร่างสุดท้ายของกรรมาธิการฯ

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
เปิดสภาฯ สมัยวิสามัญเละ.! โดยทีมงานอาทิตย์รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สัญญาประชาคม ของพรรคการเมือง โดยทีมงาน อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
นานาทรรศนะ ปฏิรูปการเมือง ระหว่างการดำเนินการแปรญัติวาระแรกและให้มีคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.211

Source: ปฏิรูปการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

9. Journal article
สัมภาษณ์พิเศษ ประจวบ ไชยสาส์น คนปรุงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
รธน. ฉบับมารผงาดฟ้ายังไม่ผ่านการพิจารณา คณะกรรมาธิการจะรู้ได้อย่างไร___ว่าไม่ดี ฮึ!!!

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

11. Journal article
ต้อง ! ยุบสภาฯ โดยทีมงานการเมือง อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
จับตาบทบาท บรรหาร บทบาท ปฎิรูปการเมือง ผ่านรัฐธรรมนูญ ม.211 จริงใจหรือ ฉวยโอกาส

by วิภาค ฉัพพรรณ.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
โครงการวิจัย การปรับภาคราชการสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ จะปฎิรูปการเมืองทั้งที ทำไมไม่ปฎิรูประบบประชากรด้วย

by อภิชัย พันธเสน.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญในทัศนะของ ศ.อมร จันทรสมบูรณ์

by พชร สมุทวณิช.

Source: ปฏิรูปการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

15. Journal article
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไม่ผ่านสภา

by สรรเสริญ สืบสหการ.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2525 [1982]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305