Your search returned 10 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
สิงคโปร์มุ่งเน้นขยายสินค้า-ลงทุน ในตะวันออกกลาง คาดปี 50 เศรษฐกิจจะเจริญเติบโตร้อยละ 4.0-6.0.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
สิงคโปร์ : ประตูสู่อินโดจีน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
2 ประเทศ 1 ระบบเศรษฐกิจ

by รุธิร์ พนมยงค์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ชาวสิงคโปร์ให้ความสำคัญด้านสุขภาพโดยเน้นรับประทานผักผลไม้มากขึ้น ชี้เป็นโอกาสทางการค้าของไทยถ้าทำให้เขาหมดความกังวลเรื่องสารพิษเจือปน.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
4 เดือนแรกของปี 50 สิงค์โปร์ได้เปรียบดุลการค้าไทย 1346.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 82.1.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
การค้าไทย-สิงคโปร์ 9 เดือนแรก ปี 48 ฉลุย มูลค่าการค้ารวม 8,264.1 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.18

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
ไตรมาสแรกการค้า ไทย-สิงคโปร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
จับตาสินค้าไทย ในสิงคโปร์

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
สิงคโปร์ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงิน ของภูมิภาค

by มาลินี เชษฐ์โชติศักดิ์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
สถานการณ์การค้าของไทยกับประเทศสิงคโปร์ในปี 2553 และแนวโน้มในปี 2554.

by บุณิกา แจ่มใส.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305