Your search returned 5 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
โยธาทุ่ม 7,000 ล้าน ตัดถนน-ทำสะพาน

by โต๊ะข่าวก่อสร้าง.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
ภาพเก่าเล่าตำนาน สะพานผ่านภิภพลีลา ถนนราชดำเนินใน และต้นมะขามสนามหลวงถ่ายราว พ.ศ.2447.

by เอนก นาวิกมูล.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
สะพานกรุงธน ใหม่ได้ฤกษ์สร้าง คณะรัฐมนตรีผ่านงบฉลุยกะลุย 4 ปีเสร็จ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ถนนสายอดีต ประวัติสะพานผ่านฟ้าเป็นอย่างไร?

by เอนก นาวิกมูล.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
รูปเก่าเล่าเรื่อง สะพานมัฆวานรังสรรค์

by ส. พลายน้อย.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305