Your search returned 5 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
จิรายุทธ์ วสุรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

2. Journal article
เรื่องที่ประธานสมาคมแบงค์ไทยและสมาชิก ต้องรู้.

Source: Corporate ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
วาทะทิ้งทวน ดร.โกร่ง ประจานผลงาน โบดำ ธารินทร์

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
ข้อสังเกตบางประการต่อมาตรการลดภาษี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

by ชัยวัฒน์ กุลละพินิจ.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

5. Journal article
ทักษิโณมิคส์ ดร.อัมมาร สยามวาลา วิพากษ์ประเทศไทยในมือ ทักษิณ ชินวัตร

by อัมมาร สยามวาลา.

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305