Your search returned 7 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
จ้างมีกำหนดเวลา.

by รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
บทวิเคราะห์ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการจ้างแรงงาน

by วราภรณ์ จารุครุฑ | ศรัณย์ เชิดเกียรติกุล.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

3. Journal article
4. Journal article
อายุความฟ้องฐานผิดสัญญาจ้างแรงงานและเรียกค่าเสียหายต่อลูกจ้าง Update คำพิพากษาศาลฎีกาล่าสุด.

by กองบรรณาธิการ (Unique tax and business law journal).

Source: Unique tax and business law journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Online access: Full text Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
งบประมาณก่อสร้างใหม่ปี 2550 งานใหม่ครึ่งแสนล้านบาทวงการก่อสร้าง.

by ชยายุส ตินารักษ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

6. Journal article
7. Journal article

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305