Refine your search

Your search returned 7 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ปิติ ภิรมย์ภักดี สิงห์เจ้าสนามแห่งบุญรอดเทรดดิ้ง ขุนพลโฆษณาในสงครามฟองเบียร์

by สุทธิ นนท์.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
สิงห์พร้อมงดโฆษณาเบียร์ แต่อย.ต้องยุติธรรมเสมอภาค.

by ปิติ ภิรมย์ภักดี | ทศพล อิศรางกูร ณ อยุธยา.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
74 ปีสิงห์ยืนหยัดบนธรรมภิบาล.

by ปิติ ภิรมย์ภักดี.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
เต้-ต๊อด "บ่ม" จนได้ที่.

by ปฏิคม พลับพลึง.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
2005 NEXT POWERFUL GEN

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
The Real real successor.

by กองบรรณาธิการ (Corporate Thailand).

Source: Corporate ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
The 51 brand warriors ตอบคำถามแบบหน้ากระดานเรียงหนึ่ง What Brand means to me?

by จิรพรรณ อัญญะโพธิ์ | สิงห์ อินทรชูโต | สิริน ตรีทอง | อุณา ตัน | สุริยน ศรีอรทัยกุล | ปรีชา นินาทเกียรติกุล | สันต์ ภิรมย์ภักดี | สมัชชา พรหมศิริ | ประวิช จรรยาสิทธิกุล | พัชรา ทวีชัยวัฒนะ | ถกล นิยมไทย | สุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ | อัฐ ทองแตง | อลัน นามชัยศิริ | ประกิต ไชยสงคราม | โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ | สมบูรณ์ เชาวนโกศล | สงกรานต์ เตชะณรงค์ | วิศิษฏ์ เลาหพูนรังษี | ปิติ ภิรมย์ภักดี | พอลล์ กาญจนพาสน์ | พีรพัฒน์ ศรีสกุลภิญโญ | วาตี ภู่โรจนสวัสดิ์ | ปวิน วรพฤกษ์ | กนก ลีฬหเกรียงไกร | นิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ | บัณฑิต นิลเจียรสกุล | กฤษฎา ล่ำซำ | คฑาทอง ทองใหญ่ | ธนา เธียรอัจฉริยะ | ประภาส ทองสุข | จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ | ทรงพล ชัญมาตรกิจ | ดุสิต คุปต์ธนโรจน์ | จอห์น วิบูลยศ เอี่ยมรานนท์ | จักรพันธ์ เจริญพานิช | จันทร์นภา สายสมร | ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ | ชานนท์ เรืองกฤตยา | โชค บูลกุล, 2510- | ทวารัฐ สูตะบุตร | ดนัย ดีโรจนวงศ์ | ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง | ธนกร ฮุนตระกูล | ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา | เมธี จารุมณีโรจน์ | มิลินทร์ วีระรัตนโรจน์ | วีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ | พรเทพ วัชรอำนวย | ภาคี ประจักษ์ธรรม | วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ | มนัสนันท์ ตันติประสงค์ชัย | มนาเทศ อันนวัฒน์ | โรงพยาบาลพญาไท | ศูนย์การค้าจังซีลอน | กรมส่งเสริมการส่งออก | บริษัทโตชิบา (ไทยแลนด์ | บริษัทอามีโก้ สตูดิโอ | บริษัทอามีโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป | บริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) | บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) | บริษัทอนันดา ดีเวลลอปเมนท์ | บริษัททีวีไดเร็ค | Lamina Films | กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย | โรงแรมท้องทราย | กระทรวงพลังงาน | บริษัทอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต | บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305