Your search returned 13 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ยางฯ ไทยวันนี้ โอกาสยังพอมีให้เกษตรกรอีกหรือ

by อโนทัย งานทวี.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
ยางพาราไทยสร้างชื่อครองตลาดอันดับหนึ่ง ไต้หวันพอใจคุณภาพ-ราคาถูกกว่ามาเลเซีย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
ยางพารา : ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
แทรกแซงยางพาราระยะ 6 เกษตรกรรมเป็น-ตลาดไม่เคลื่อนไหว

by สมชาย สามารถ.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
เมื่อเข้าสู่ยุคเสื่อมยางพาราไทยใครจะช่วยแก้ไข?

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
ยางพารา : การปรับตัวตามการค้าเสรีโลก.

by วิภาพรรณ วีระนะ.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

7. Journal article
ชื่อบ้านนามเมือง : จากเมืองพาราถึงเมืองตรัง.

by ประพนธ์ เรืองณรงค์.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
สถานการณ์การผลิตและการตลาดยางพารา ปีการผลิต 2547/48.

by วิภาพรรณ วีระนะ.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
111 ปี กับความสำเร็จของยางพาราไทย.

by จินตน์กานต์ งามสุทธา.

Source: กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

10. Journal article
จากยางพาราถึงยางรัดของสินค้าไทยที่ไปได้ดีในต่างแดน

by วาปี คำโปตา.

Source: ผู้นำธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
พระราชดำริเกี่ยวกับการปลูกยางพารา.

by กองบรรณาธิการ (น.ส.พ. กสิกร).

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

12. Journal article
ภาวะสินค้าเกษตรกรรม.

Source: รายงานเศรษฐกิจ ธ.กรุงไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
การจัดการตลาดยางพาราปัจจุบันและอนาคต.

by สมมาต แสงประดับ.

Source: น.ส.พ.กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305