Refine your search

Your search returned 112 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
2. Journal article
แผนเจรจาไทย-สหรัฐ ขอสิทธิ์จีเอสพี-เลิกภาษีกีดกันการค้า.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
รายละเอียดข้อกล่าวหานโยบายไทย คาดเป็นอุปสรรคทางการค้าสหรัฐ

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

4. Journal article
แก้ปัญหามาตรา 301 ต้องใช้ สามัคคีคือพลัง.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
การส่งออกสินค้าไทยในยุคเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัว.

Source: เศรษฐกิจวิเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

6. Journal article
อเมริกันโปรยยาหอมให้ผู้ผลิตไทย.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

7. Journal article
คู่แข่งไทยมีส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐฯสูงขึ้น แนะไทยลดต้นทุน-เพิ่มคุณภาพ-เร่งประชาสัมพันธ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
สถานการณ์ปัจจุบัน มาตรา 301 กับตลาดส่งออกไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

9. Journal article
สินค้าหลักไทยเจอศึกหนัก สหรัฐฯ ลดการนำเข้าจัดส่งล่าช้า-ราคาแพง-รูปแบบสู้คู่แข่งไม่ได้.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

10. Journal article
กฏหมายการค้าอเมริกันกับผลกระทบต่อ การค้าระหว่างประเทศของไทย.

by ปราการ อาภาศิลป์ | สุธรรม อยู่ในธรรม.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

11. Journal article
FTA ไทย-สหรัฐฯ ไม่เอาแบบสิงคโปร์เลิกให้อเมริกาถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
ผลกระทบของมาตรา 301 ต่อการค้าของไทย.

by สมชาย เอกสุวรรณ.

Source: วารสารเศรษฐกิจ (ธ.กรุงเทพ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

13. Journal article
มาตรา 301 กฎหมายการค้าสหรัฐ เสียงเท่าฟ้า หน้าเท่ากลอง.

by เกริกไกร จีระแพทย์, 2486-.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
การใช้สิทธิ GSP สหรัฐฯ ของสินค้าไทยในปี 2534.

by กรมการค้าต่างประเทศ. กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

15. Journal article
นิตย์ พิบูลสงคราม (อดีต)หัวหน้าทีมเจรจา FTA ไทย-สหรัฐ.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305