Refine your search

Your search returned 59 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
วิกฤตถาโถม...เศรษฐกิจไทยดิ่งเหว

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

2. Journal article
เหตุวินาศกรรม 31 ธ.ค. 49. ... ผลในเชิงลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2550.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
เหตุวินาศกรรม 31 ธันวาคม 2549...ผลในเชิงลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2550.

Source: วารสาร ส.อ.ท.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
กระเช้าของขวัญปี’ 50 : คนกรุงฯ ลดทั้งจำนวน & ราคาของกระเช้า ... คาดใช้จ่าย 700-800 ล้าน.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
มาฆบูชาปี 2550 : คนกรุงฯมุ่งเข้าวัด...ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
วิกฤตบาทแข็ง วิกฤตเศรษฐกิจไทย.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

7. Journal article
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2550 … ปรับเพิ่มประมาณการจากหลายปัจจัยบวก.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
เศรษฐกิจไทยปี 2550 … ยังคงถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ในขณะที่เงินบาทยังคงเดินหน้าแข็งค่าขึ้น.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
ก้าวพ้นเศรษฐกิจปีหมาบ้าสู่สถานการณ์ร้อนถล่มเศรษฐกิจปีหมูไม่หมู.

Source: นักธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

10. Journal article
วาเลนไทน์ปี’50 : เฟ้นหลากกลยุทธ์...ฝ่าหลากปัจจัยลบ.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
สงกรานต์ปีกุน : คนกรุงฯ ใช้จ่าย...เม็ดเงินสะพัด 2.2 หมื่นล้านบาท.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2550 … ปรับลดจากแนวโน้มการชะลอตัวของการลงทุน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
ก้าวพ้นเศรษฐกิจ ปีหมาบ้า สู่สถานการณ์ร้อนถล่มเศรษฐกิจปีหมูไม่หมู.

Source: นัีกธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

14. Journal article
สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2549 แนวโน้ม ปี 2550.

Source: เศรษฐกิจสนเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
แกะรอยประวัติศาสตร์การเสียกรุงฯ ครั้งที่ 3 ของชนชาติไทยปี 2540 ภาคสิบหก.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305