Refine your search

Your search returned 25 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
กองทัพไทย ภารกิจพัฒนาเพื่อชาติ-ประชาชน

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
โยกย้ายทหาร 39 ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ 3 เหล่าทัพ โดยทีมงาน อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
วิเคราะห์ย้ายทหารปี 38 บิ๊กจิ๋วคุมได้ 30 เปอร์เซนต์ ทีมงาน อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ย้ายทหารเมษา38 เพิ่มอุณหภูมิให้เดือนตุลา

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
มิติใหม่ กองทัพไทยยุค เนื้อเดียวกับประชาชน

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโรกับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก โดยทีมงาน อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
จากบาร์เตอร์เทรดถึงจี 222 ปฏิบัติยากแต่ไม่น่าทำความเข้าใจยาก โดยทีมงาน อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
โยกย้ายทหาร 2537 คุณธรรมกับกองทัพ

by อวยพร แต้ชูตระกูล.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ต้องดูให้ดีว่าควรห่างจากจีนเท่าไหร่ สหรัฐฯเท่าไหร่ในช่วงสถานการณ์แห่งหนึ่ง.

by สุรยุทธ์ จุลานนท์, 2486-.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
รัฐมนตรีกลาโหม ไม่ใช้ ตรายาง ทีมงาน อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
บิ๊กจิ๋ว กับภารกิจที่กลาโหม ปรับระบบซื้ออาวุธ

by อวยพร แต้ชูตระกูล.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
ย้ายทหารเมษาเริ่มต้นเกมอำนาจ โดยทีมงาน อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
กองทัพค้ำบัลลังก์รัฐบาลชวนจริงหรือ

by ปางนรา.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

14. Journal article
วิเคราะห์โยกย้ายทหาร 2537 เลือดใหม่-สีน้ำเงิน

by ธวัชชัย แนวปราการ.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ กับเส้นแบ่ง การเมือง-การทหาร โดยทีมงาน อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305