Your search returned 11 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ตลาดข้าวแอฟริกา : โอกาสขยายการส่งออกข้าว...อานิสงส์อินเดียงดส่งออก.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
ปี 2553...ปีทองข้าวไทย.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
Lotus foods ผู้ริเริ่มนำเข้าข้าวจากผู้ผลิตรากหญ้าสู่ตลาดค้าโลก.

by เยี่ยมนคร ควรตะขบ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
ส่งออกข้าวไทยปี'52: ชะลอตัวตามภาวะตลาดโลก.

by วรอนงค์ เฉยพ่วง.

Source: เศรษฐทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (2) :

5. Journal article
2553 ปีทองข้าวไทย.

by กุลวัฒน์ บัวสวัสดิ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
ข้าวครึ่งหลังปี 2552 : ราคาส่งออกกำหนดทิศทางการค้าข้าวไทยในตลาดโลก.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
ตลาดสินค้าข้าวในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอกาสข้าวขาว 5% ของไทยยังสดใส.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองดูไบ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
ตลาดข้าวไทยในสหรัฐอเมริกาสดใส 2 เดือนแรกปี 53 นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.94

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
ตลาดข้าวไทยในออสเตรเลียสดใส ปี 52 ครองตลาดข้าวนำเข้าสูงถึงร้อยละ 61.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครซิดนีย์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
ตลาดข้าวของสหราชอาณาจักร ปี 52 นำเข้าข้าวจากทั่วโลก 606,459.03 ตัน.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
ข้าวครึ่งหลังปี 2552 ราคาส่งออกกำหนดทิศทางการค้าข้าวไทยในตลาดโลก.

by ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305