Refine your search

Your search returned 80 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เครื่องชี้เศรษฐกิจเดือน ต.ค. 2553 อาจบ่งชี้ เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2553 อาจเติบโตต่ำกว่า 2.0%.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

2. Journal article
แม้ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนก.ค. ขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่บ่งชี้แนวโน้มการชะลอตัวในครึ่งปีหลัง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

3. Journal article
แนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง ... ต้องระวังปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจโลก.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

4. Journal article
เหตุการณ์ 19 พ.ค. อาจฉุดจีดีพีไตรมาส 2 หดตัวกว่า 5% จากไตรมาสแรก.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

5. Journal article
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม 2553...แม้ชะลอลง แต่คาดว่าอัตราการเติบโตที่ 6% ในไตรมาสแรกยังเป็นไปได้.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

6. Journal article
ชะเง้อมองข้างบ้าน.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (4) :

7. Journal article
เศรษฐกิจไทยครึ่งหลัง ปี 53 : อาจชะลอเหลือ 3.3% จาก 10.6% ในครึ่งปีแรก.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

8. Journal article
แม้ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนมี.ค. และไตรมาสแรกแข็งแกร่ง... แต่ผลกระทบจากปัญหาการเมืองจะปรากฏชัดขึ้นในช่วงไตรมาส 2.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

9. Journal article
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนเม.ย...เริ่มสะท้อนผลกระทบจากปัญหาการเมือง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

10. Journal article
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2553...แข็งแกร่งกว่าที่คาด หนุนจีดีพีไตรมาสแรกขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.0.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
เครื่องชี้เศรษฐกิจเดือนพ.ย. 2553... ทั้งการใช้จ่ายในประเทศและการส่งออกมีทิศทางดีขึ้น.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

12. Journal article
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนส.ค. ตอกย้ำโมเมนตัมที่ชะลอลงช่วงไตรมาส 3/2553.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

13. Journal article
เครื่องชี้เศรษฐกิจเดือนก.ย. 2553...ชะลอตัวทั้งการผลิตและการส่งออก.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

14. Journal article
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนมิ.ย. ... บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวหลังมรสุมการเมือง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

15. Journal article
ธปท. ขึ้นดอกเบี้ยรับเศรษฐกิจฟื้น จีดีพีไตรมาส 2 ขยายตัว 9.1%.

by กองบรรณาธิการ (การเงินการธนาคาร).

Source: การเงินการธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305