000 01017nas0a22002290004500
999 _c100321
_d100321
003 OSt
005 20180607150238.0
008 040215s2546 th | p 0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
245 0 0 _aบางเชือกหนัง-บางระมาด ชุมชนเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพฯ มีอายุมากกว่า 500 ปีอยู่ในคลองบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่
260 _c2546 [2003]
651 4 _aคลองบางกอกน้อย
_9648
651 4 _aคลองบางกอกใหญ่
_9649
651 4 _aบางระมาด (กรุงเทพฯ)
_959074
651 4 _aบางเชือกหนัง (กรุงเทพฯ)
_959075
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g25, 2 (ธ.ค. 2546) 101-113
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0098/25_2_dec_2546.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc