000 01115nas0a22002410004500
003 OSt
005 20210322110117.0
008 s2535 th | p o0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.
_94843
245 1 0 _aการประเมินสถานการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเกษตรเมื่อนายคลินตัน ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา.
260 _c2535 [1992]
650 4 _aสินค้าเกษตร.
_92347
651 4 _aสหรัฐอเมริกา
_xนโยบายเศรษฐกิจ.
_99674
651 4 _aไทย
_xการค้า
_zสหรัฐอเมริกา.
_9847
773 0 _tข่าวเศรษฐกิจการเกษตร
_g38, 432 (พ.ย.2535) 3-4
850 _aTUECON
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
997 _bKS
999 _c10235
_d10235