000 00786nas a2200229 4500
003 OSt
005 20210514100354.0
008 040812s2547 th | p o0 0tha d
022 _a0125-0914
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aระหัตร โรจนประดิษฐ์.
_956351
245 1 0 _aการศึกษาคลองคอคอดกระ ฉบับผังเมือง.
260 _c2547 [2004]
650 4 _aคลองเชื่อมมหาสมุทร.
_955366
651 4 _aคอคอดกระ.
_94409
773 0 _tนิตยสารการท่าเรือ
_g51, 465 (เม.ย.-พ.ค.2547) 21-27
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
999 _c102356
_d102356