000 00824nas0a22002530004500
999 _c102499
_d102499
003 OSt
005 20200110134130.0
008 040514s2547 th | p 0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aธัชชัย ยอดพิชัย
_957821
245 1 0 _a"สปา" ก็มี "เจดีย์"
260 _c2547 [2004]
650 4 _aการรักษาด้วยกลิ่น.
_956749
650 4 _aเจดีย์
653 _aสปา
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g25, 5 (มี.ค.47) 36-37
850 _aTUPUEY
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0098/25_5_mar_2547.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc