000 00607nas0a22001810004500
999 _c103381
_d103381
003 OSt
005 20180228101050.0
008 040608s2547 th | p o0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
245 0 0 _aโครงการโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์.
260 _c2547 [2004]
650 4 _aเกษตรกรรมเชิงชีวภาพ.
_955014
773 0 _tวารสารวิชาการปริทัศน์
_g12, 5 (พ.ค.2547) 15-21
850 _aTUECON
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0180/AJRX_012_005_2547.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc