000 00924nas0a22002290004500
005 20130901114050.0
008 040728s2547 th | p o0 0tha d
022 _a0857-8702
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.
245 1 0 _aเรแกนโนมิกส์ ... นโยบายที่พลิกโฉมหน้าเศรษฐกิจโลก.
260 _c2547 [2004]
651 4 _aสหรัฐอเมริกา
_xการเมืองและการปกครอง.
651 4 _aสหรัฐอเมริกา
_xนโยบายเศรษฐกิจ.
773 0 _tวารสารส่งเสริมการลงทุน
_g15, 6 ( มิ.ย.2547) 55-59
850 _aTUECON
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
942 _cJA
999 _c103556
_d103556