000 00790nas a2200241 4500
999 _c106083
_d106083
003 OSt
005 20180607132249.0
008 040813s2547 th | p 0 0tha d
022 _a1513-8275.
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aรัชนี พันธ์รุ่งจิตติ
_958925
245 1 0 _aติดปีก เอสเอ็มอี
_cภาพโดย วรจิตร หลักคำแหง และบัณฑิต โชติสุวรรณ
260 _c2547 [2004]
650 4 _94866
_aธุรกิจขนาดย่อม.
653 _aSME
773 0 _tMBA
_g6, 63 (มิ.ย. 2547) 69-71
850 _aTUPRIDI
850 _aTUBA
850 _aTUPUEY
852 _aTU
856 7 8 _3เอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0251/MBAX_006_063_2547/MBAX_006_063_P069-071.pdf
942 _cJA
_2lcc