000 00924nas0a22002290004500
999 _c109080
_d109080
003 OSt
005 20180131110646.0
008 041125s2537 th | p 0 0tha d
022 _a0125-555x
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชาลี มงคลรัตน์.
_968411
245 1 0 _aอาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี.
260 _c2537 [1994]
610 2 4 _aโครงการก่อสร้างอาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี.
_968412
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
_xอาคาร.
_968413
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
_bสำนักหอสมุด.
_98522
773 0 _tโดมทัศน์
_g15,2 (ก.ค.-ธ.ค.37) 3-14 : ภาพประกอบ
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0004/15-2-Jul-Dec-2537/01cover-page78.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc