000 01287nas a2200265 4500
003 OSt
005 20220131145530.0
008 050207s2546 th | p o0 0tha d
022 _a0125-135X
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aลิขิต ธีรเวคิน,
_95110
_d2484-2559.
245 1 0 _aอมาตยาธิปไตย-ประชาธิปไตยครึ่งใบ-การปฏิรูปการเมือง-การเมืองปัจจุบัน.
260 _c2546 [2003]
500 _aมีภาคผนวกทำเนียบนายกรัฐมนตรี หน้า 74-75.
650 4 _aประชาธิปไตย
_zไทย.
_918411
651 4 _aไทย
_xการเมืองและการปกครอง
_y2475-2546.
_969756
651 4 _aไทย
_xการเมืองและการปกครอง
_xประวัติ.
_928368
773 0 _tรัฐศาสตร์สาร
_g24, ฉบับพิเศษ (พ.ย.2546) 28-75
850 _aTUPOL
850 _aTUONLINE
852 _aTu
856 7 8 _uhttps://go.openathens.net/redirector/tu.ac.th?url=http%3A%2F%2Fdigi.library.tu.ac.th%2Fjournal%2F0015%2F24_spcial_2546.pdf
942 _cJA
_2lcc
999 _c110580
_d110580