000 01117nas a2200277 4500
999 _c118007
_d118007
003 OSt
005 20210714141857.0
008 050913s2548 th | p o0 0tha d
022 _a1686-7319
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aเสน่ห์ จุ้ยโต.
_916237
245 1 0 _aสู่การปฏิรูประบบราชการด้วยการฝึกอบรมเชิงระบบ : มิติและพาราไดม์ใหม่
260 _c2548 [2005]
650 4 _aการปฏิรูประบบราชการ.
_955046
650 4 _aข้าราชการ
_xการฝึกอบรม.
_928318
650 4 _aการฝึกอบรม
_xหลักสูตร
_938081
650 4 _aการฝึกอบรมเชิงระบบ
_978632
773 0 _tวารสารการจัดการสมัยใหม่
_g3, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2548) 93-109
850 _aTUBA
850 _aTUPUEY
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
997 _aJ