000 01065nas a2200265 4500
003 OSt
005 20211019161534.0
008 911016s2534 th | p 0 0tha d
022 _a0125-3654
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aเอนก นาวิกมูล.
_980
245 1 0 _aบัวผัน จันทร์ศรี ศิลปินแห่งชาติ รูปก็ไม่ให้ นิสัยก็ไม่พอ.
246 3 1 _aBuaphan Chansri, national artist
260 _c2534 [1991]
600 0 4 _aบัวผัน จันทร์ศรี,
_d2463-2548.
_981350
650 4 _aศิลปิน
_zไทย
_xชีวประวัติ.
_91986
650 4 _aเพลงพื้นเมืองไทย.
_91987
653 _aศิลปินแห่งชาติ
653 _aเพลงพื้นบ้าน
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g12, 5 (มี.ค. 2534) 48-54 :
_nภาพประกอบ
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
999 _c1278
_d1278