000 01321nas a2200265 4500
999 _c131966
_d131966
003 OSt
005 20211015062556.0
008 070202s2549 th | 0 0tha d
022 _a1905-5080
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชูขวัญ ทรัพย์มณี.
_965245
245 1 0 _aสวยด้วยสมุนไพรไทย ณ สปาแพทย์แผนไทย (Thai medical spa)
260 _c2549 [2006]
650 4 _aสถานที่พักผ่อนเพื่อรักษาสุขภาพ
_zไทย
_zปทุมธานี.
_993191
650 4 _aการแพทย์แผนโบราณ
_zไทย
_zปทุมธานี.
_993192
650 4 _aผลิตภัณฑ์สมุนไพร
_zไทย
_zปทุมธานี.
_993193
650 4 _aเครื่องสำอางสมุนไพร
_zไทย
_zปทุมธานี.
_993194
773 0 _tวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
_g9, 9 (2549) 23-29 :
_nภาพประกอบ.
852 _aTU
856 7 8 _3เอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0129/9_9_2549/07PAGE23_PAGE29.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _awaan
_bSag