000 01003nas a2200253 4500
005 20130901162858.0
008 070220s2006 th | p 0 0tha d
022 _a1513-8275
040 _aTU
041 0 _atha
245 0 0 _aFinland & Nokia กับเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ที่สุดในโลก.
260 _c2549 [2006]
650 4 _aธุรกิจโทรคมนาคม
_zฟินแลนด์.
_993610
651 4 _aฟินแลนด์
_xภาวะเศรษฐกิจ.
_987060
773 0 _tMBA
_g8, 89 (Aug. 2006) 80ฒ 82-86
850 _aTUPRIDI
850 _aTUBA
850 _aTUPUEY
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0251/89_8_aug_2006/17PAGE79_PAGE86.pdf
997 _a
_b
_c
942 _cJA
999 _c132300
_d132300