000 01112nas a2200253 4500
999 _c134225
_d134225
003 OSt
005 20190916112258.0
008 070419s2550 th | 0 0tha d
022 _a1905-5080
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aณัฐภูมิ สุดแก้ว.
_975444
245 1 0 _aปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สวนวังสีเมฆ กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ ภาคอีสาน.
260 _c2550 [2007]
650 4 _aการปรับปรุงดิน
_zไทย.
_991948
650 4 _aการทำสวนผัก
_zไทย.
_961945
650 4 _aเกษตรกรรมเชิงชีวภาพ
_zไทย.
773 0 _tวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
_g10, 1 (2550) 35-39 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUBB
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
997 _awaan
_bSag