000 01568nas a2200301 4500
005 20130901163005.0
008 070523s2542 th | p 0 0tha d
022 _a0125-684X
040 _aTU
041 0 _atha
_btha
_beng
100 0 _aชัยพัฒน์ ธิตะจารี.
_992107
245 1 0 _aการสำรวจคุณภาพยานอร์ฟลอกซาซินที่มีจำหน่ายในเขตภาคเหนือตอนบน.
246 3 1 _aQuality Survey of Norfloxacin Marketed in the Upper Northern Thailand.
260 _c2542 [1999]
546 _aบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
650 4 _aการประเมินคุณภาพยา
_zไทย (ภาคเหนือ).
_996439
650 4 _aยา
_xการสำรวจ
_zไทย (ภาคเหนือ).
_996441
650 4 _aยา, การค้า
_zไทย (ภาคเหนือ).
_996442
653 _aนอร์ฟลอกซาซิน
700 0 _aพิลาศลักษณ์ ดอกจันทร์.
_994400
700 0 _aประภัสสร อินตามูล.
_994401
773 0 _tวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
_g41, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2542) 201-207 :
_nตาราง, ภาพประกอบ.
850 _aTUMED
852 _aTU
997 _aจริยา
_bned
_cจริยา
942 _cJA
999 _c134529
_d134529