000 01753nas a2200325 4500
999 _c140727
_d140727
003 OSt
005 20200305111613.0
008 080311s2551 th | p 0 0tha d
022 _a0859-757x
040 _aTU
041 0 _atha
_aeng
100 0 _aนภาภรณ์ แซ่ล่อ.
_984520
245 1 0 _a10 เส้นทางโรแมนติก ที่คู่รักควรไป.
246 3 _aTen romantic destinations to celebrate the month of love.
260 _c2551 [2008]
500 _aบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
651 4 _aแม่ฮ่องสอน
_xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
651 4 _aเชียงราย
_xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
651 4 _aเลย
_xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
651 4 _aเชียงใหม่
_xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
773 0 _tกินรี
_g25, 2 (ก.พ. 2551) 100-112 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTUJC
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0002/25_2_feb_2551/27PAGE100_PAGE109.pdf
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0002/25_2_feb_2551/28PAGE110_PAGE117.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _a
_b