000 01131nas a2200277 4500
999 _c142043
_d142043
003 OSt
005 20200602014430.0
008 280408s2551 th | 0 0tha d
022 _a1685-7755
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aสุทธิณี มาพันธุ์.
_969972
245 1 0 _aเลือกหุ้นธุรกิจดาวรุ่งในยามตลาดผันผวน.
260 _c2551 [2008]
650 4 _aการลงทุน
_zไทย.
650 4 _aหุ้นและการเล่นหุ้น
_zไทย.
_952
700 0 _aฐิติเมธ โภคชัย.
_942387
773 0 8 _tMoney & Wealth
_g5, 58 (ก.พ. 2551) 40-43 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUBA
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0252/5_58_feb_2551/10PAGE40_PAGE43.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _aจันทนีย์