000 01027nas a2200229 4500
005 20130901163643.0
008 081002s2551 th | p o0 0tha d
022 _a1685-7712
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aเพชร & มุก.
_9126633
245 1 0 _aเอเปคกับเป้าหมายโบกอร์.
260 _c2551 [2008]
610 2 4 _aความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก.
773 0 _tวารสารการค้าโลก
_g6, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2551) 8-10
850 _aTUECON
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0117/6_2_apr_jun_2551/04PAGE8_PAGE11.pdf
997 _aปทุมทิพย์
_bพเยาว์
_cปทุมทิพย์
942 _cJA
999 _c146507
_d146507