000 01137nas a2200277 4500
003 OSt
005 20210903131849.0
008 080929s2551 th | p 0 0tha d
022 _a0125-7226
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aคีรี วนากุล.
_9126970
245 1 0 _aเที่ยวสนุกสุดใจเมื่อไป อินทนนท์.
260 _c2551 [2008]
650 4 _aการเดินทาง.
_91240
651 4 _aอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์.
_917274
651 4 _aเชียงใหม่
_xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
_9583
773 0 _tอนุสาร อ.ส.ท
_g49,2(ก.ย.2551)44-57:
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0208/TATM_049_002_2551.pdf?_ga=2.131665359.1323276940.1630393916-1248883600.1598846851
942 _cJA
_2lcc
997 _a
_b
999 _c146759
_d146759