000 01536nas a2200289 4500
003 OSt
005 20210922162027.0
008 081027s2551 th | p 001 0tha d
022 _a1685-7232
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.
_911557
245 1 0 _aกรณีประสาทพระวิหาร.
260 _c2551 [2008]
500 _aหากผู้ใช้ต้องการเข้าถึง Full text ของวารสารฉบับนี้ กรุณาเลือก link เลขหน้าที่ต้องการใช้งานจาก link ใน Online resources เพื่อเข้าถึงบทความจากหน้าดังกล่าว.
610 2 4 _aปราสาทเขาพระวิหาร.
_979655
650 4 _aการกระทำของรัฐ.
_9124288
650 4 _aสัญญาระหว่างประเทศ.
_926168
650 4 _aกฎหมายระหว่างประเทศ
_xคดีเมือง.
_95747
651 4 _aไทย
_xเขตแดน
_zกัมพูชา.
_911376
651 4 _aเขาพระวิหาร (กัมพูชา)
_977493
773 0 _tวารสารกฎหมายใหม่
_g6, 97 (ก.ค.2551) 63.
850 _aTULAW
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0130/6_97_jul_2551/
942 _cJA
_2lcc
999 _c147011
_d147011