000 00879nas a2200253 4500
999 _c148367
_d148367
003 OSt
005 20180824153841.0
008 090112s2551 th | 0 0tha d
022 _a1513-5535
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aสรณ์ จงศรีจันทร์.
_990826
245 1 0 _aReforming and Refreshing China.
260 _c2551 [2008]
611 2 4 _aการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค
_n(ครั้งที่ 29:
_d2551:
_cปักกิ่ง, จีน)
_9129432
651 4 _9109
_aจีน
_xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
773 0 8 _tBrandAge
_g9, 6 (มิ.ย. 2551) 88-90 ภาพประกอบ
850 _aTUBA
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0210/9_6_jun_2551/22PAGE88_PAGE90.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aSB
_bSB