000 01122nas a2200289 4500
999 _c148912
_d148912
003 OSt
005 20210715135524.0
008 090127s2551 th | 0 0tha d
022 _a1513-5535
040 _aTU
041 0 _atha
245 0 0 _aKTC คลิกพฤติกรรมมนุษย์ ปรับกระบวนสื่อสาร.
260 _c2551 [2008]
610 0 4 _aบริษัทบัตรกรุงไทย.
_978004
650 4 _aบัตรเครดิต
_zไทย.
_91725
650 4 _aบัตรเครดิต
_zไทย.
_xการสื่อสารทางการตลาด
_9130844
700 0 _aนิวัตต์ จิตตาลาน.
_955899
773 0 8 _tBrandAge
_g9,8 (ส.ค. 2551) 100-102 : ภาพประกอบ
850 _aTUBA
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0210/9_8_jul_2551/15PAGE100_PAGE103.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aSB
_bSB