000 01228nas a2200313 4500
999 _c150130
_d150130
003 OSt
005 20200107105331.0
008 090307s2552 th | p 0 0tha d
022 _a0125-3654
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aปริญญา ตรีน้อยใส.
_955956
245 1 0 _aถนนนี้อยู่หนใด.
260 _c2552 [2009]
650 4 _aถนน
_zไทย
_zกรุงเทพฯ.
653 _aถนนเบญจมาศ
653 _aถนนปลายบ๋วย
653 _aถนนปลายใบพอน
653 _aถนนซ่มมือ
700 0 _aรัชดา โชติพานิช.
_9125336
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g30, 5 (มี.ค. 2552) 42-45 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/index/0098/30-5-Mar-2552/11PAGE42-PAGE45.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _aกฤตชญา
_bกฤตชญา