000 01649nas a2200325 4500
003 OSt
005 20211116102623.0
008 090318s2552 th | p 0 0tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
_94957
245 1 0 _aการกำหนดค่ารายปี จากมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่.
260 _c2552 [2009]
500 _aคำพิพากษาฎีกาที่ 6186/2550 บริษัทเบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) โจทก์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โทกับพวก จำเลย.
650 4 _aเครื่องจักรกล.
_912745
650 4 _aภาษีเงินได้.
_94240
650 4 _aคำพิพากษาศาล.
_95771
650 4 _aคดีและการสู้คดี
_zไทย.
_912091
700 0 _935579
_aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g28, 330 (มี.ค. 2552) 114-119
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAW
850 _aTUECON
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttps://go.openathens.net/redirector/tu.ac.th?url=http%3A%2F%2Fdigi.library.tu.ac.th%2Findex%2F0108%2F28-330-Mar-2552%2F15PAGE114-PAGE119.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _aกฤตชญา
999 _c150474
_d150474