000 01041nas a2200253 4500
003 OSt
005 20210903115424.0
008 090519s2552 th | p 0 0tha d
022 _a0125-7226
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aฐากูร โกมารกุล ณ นคร.
_960916
245 1 0 _aเทอดไทย-หัวแม่คำ ปลายดอยแดนไกล ใจคนไร้ขอบเขต.
260 _c2552 [2009]
651 4 _aเชียงราย
_xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
_9584
773 0 _tอนุสาร อ.ส.ท
_g49, 6 (ม.ค. 2552) 64-78 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0208/TATM_049_006_2552.pdf?_ga=2.198231279.1323276940.1630393916-1248883600.1598846851
942 _cJA
_2lcc
997 _a
_b
999 _c151600
_d151600