000 01673nas a2200301 4500
999 _c155022
_d155022
003 OSt
005 20180907112816.0
008 091002s2552 th | p o001 0tha d
022 _a1685-991x
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชไมพร แสงระพี.
_9139190
245 1 0 _aการศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของตำรับยาเบญจโลกวิเชียร.
260 _c2552 [2009]
500 _aฉบับนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 6.
500 _aบทคัดย่อการนำเสนอแบบโปสเตอร์.
650 4 _941554
_aตำรับยา
_zไทย.
650 4 _963671
_aสารต้านอนุมูลอิสระ.
650 4 _aสมุนไพรไทย.
_9115433
700 0 _aสาวิตรี ขันธุ์ธรรม.
_9139191
700 0 _aสุมาลี ปานทอง.
_9139192
700 0 _aอรุณพร อิฐรัตน์.
_988924
773 0 _tวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
_g7, 2 (ฉบับเสริม พ.ค.-ส.ค.2552) 121
850 _aTUMED
852 _aTU
856 7 8 _3เอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0122/7-2-may-aug-2552.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _aJ