000 01004nas a2200253 4500
003 OSt
005 20211004164335.0
008 091002s2552 th | p 0 0tha d
022 _a0125-0469
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aระหัตร โรจนประดิษฐ์.
_956351
245 1 0 _aเปิดเสรี การบริการด้านสถาปัตยกรรม.
260 _c2552 [2009]
650 4 _aผังเมือง
_xแง่เศรษฐกิจ
_zไทย.
_9139521
650 4 _aการออกแบบสถาปัตยกรรม.
_933052
773 0 _tข่าวช่าง
_g36, 409 (ก.ย.-ต.ค. 2552) 34-38 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 _3เอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0128/36-409-sep-oct-2552.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _aศุภณัฐ
999 _c155031
_d155031