000 01052nas a2200265 4500
003 OSt
005 20220105120610.0
008 091002s2552 th | p 0 0tha d
022 _a1906-4454
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aเจษฏี ศิริพิพัฒน์.
_9139283
245 1 0 _aนครด่าหนัง ต้นทาง EWEC ที่ต้องจับตา.
260 _c2552 [2009]
651 4 _aดานัง (เวียดนาม)
_xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
_917819
651 4 _aดานัง (เวียดนาม)
_932454
773 0 _tผู้จัดการ 360 [องศา]
_g1, 10 (ก.ย. 2552) 142-147 :
_nภาพประกอบ
850 _aTUPRIDI
850 _aTUECON
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttps://go.openathens.net/redirector/tu.ac.th?url=http%3A%2F%2Fdigi.library.tu.ac.th%2Fjournal%2F0311%2FMANA_001_010_2552.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _a
_b
999 _c155089
_d155089