000 01286nas a2200301 4500
999 _c155906
_d155906
003 OSt
005 20191024145053.0
008 091020s2552 th | p 0 0tha d
022 _a1513-2730
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aปฏิคม พลับพลึง.
_91451
245 1 0 _aSpider web index ฉีกโมเดลธุรกิจอีเวนท์.
260 _c2552 [2009]
610 2 4 _aบริษัท Index Creative Village.
_9140960
650 4 _aอุตสาหกรรมเหตุการณ์พิเศษ
_zไทย.
_xการจัดการ
_9140841
650 4 _aการส่งเสริมการขาย.
_9329
650 4 _aการสื่อสารทางการตลาด
_xการวางแผน.
_982495
650 4 _917232
_aการจัดแสดงสินค้า.
653 _aกลยุทธ์การตลาด
773 0 _tThaicoon
_g12, 142 (ก.ย. 2552) 51-52 : ภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0220/12-142-ept-2552.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aจงจิต