000 01192nas a2200277 4500
999 _c155918
_d155918
003 OSt
005 20191024145101.0
008 091020s2552 th | p 0 0tha d
022 _a1513-2730
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aปฏิคม พลับพลึง.
_91451
245 1 0 _aดีคอม กรุ๊ป วางยุทธศาสตร์ ขยายอาณาจักรไอที.
260 _c2552 [2009]
610 2 4 _aบริษัทดีคอม กรุ๊ป.
_9140014
650 4 _951794
_aเทคโนโลยีสารสนเทศ
_xการจัดการ.
650 4 _aเครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
_zไทย
_xการตลาด.
_948518
653 _aมัลติแบรนด์
773 0 _tThaicoon
_g12, 142 (ก.ย. 2552) 55-56 : ภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0220/12-142-ept-2552.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aจงจิต