000 01184nas a2200277 4500
003 OSt
005 20211005143022.0
008 091022s2552 th | p 0 0tha d
022 _a1685-7755
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aสุทธิณี มาพันธุ์.
_969972
245 1 0 _aหุ้นกรุงเทพประกันชีวิตไม่ขาดสภาพคล่องแน่นอน..
260 _c2552 [2009]
610 0 4 _aบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต.
_9140187
650 4 _aตลาดหลักทรัพย์
_zไทย.
_951
650 4 _aหุ้นและการเล่นหุ้น.
_9791
650 4 _aธุรกิจประกันชีวิต.
_939914
773 0 _tMoney & Wealth
_g7, 78 (ต.ค. 2552) 24 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0252/7-78-oct-2552.pdf?_ga=2.48940390.1789346165.1624517492-1534913082.1615868156
942 _cJA
_2lcc
997 _aศุภณัฐ
999 _c 156089
_d156089