000 01180nas a2200277 4500
999 _c156312
_d156312
003 OSt
005 20190620143344.0
008 091029s2552 th | p 0 0tha d
022 _a1513-4733
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aอรวรรณ บัณฑิตกุล.
_913674
245 1 0 _aSCT ช้างหลากสี แต่ใจสีเขียว.
260 _c2552 [2009]
610 2 4 _aบริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย.
_9139278
650 4 _aอาคาร
_xการอนุรักษ์พลังงาน.
_930620
650 4 _aอาคารสำนักงาน
_zไทย
_xการออกแบบและการสร้าง
_9140481
700 0 _aอังศุมาลิน ศิริมงคลกิจ.
_989090
773 0 _tMarketeer
_g10, 112 (มิ.ย. 2552) 143-144 : ภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0109/10-112-jun-2552.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aศุภณัฐ